Formularz kontaktowy

Siedziba firmy

Per Modum Sp. z o.o.
ul. Laurowa 39
03-197 Warszawa

NIP 522-293-94-53
REGON 142203078

Biuro

biuro@per-modum.pl

Godziny pracy biura
09:00 – 17:00

Kierownictwo firmy

per-modum@per-modum.pl

Anetta Hryniewicz
Tel. +48 660 078 359

Elżbieta Plewko
Tel. +48 660 078 349

Obsługa administracyjno - techniczna